Veiligheid en mestgassen

Het valt wel mee!?

Ervaren mensen weten dat ze altijd voorzichtig moeten omgaan met mestgassen. Een moment van onoplettendheid kan in de praktijk grote gevolgen hebben. Luister naar de ervaringen van de familie Mostert.