Veilig mest mixen en pompen

Hoe kun je veilig werken rond de mestkelder?

Start

jetty1Ken je de risico’s van het werken rond de mestkelder voldoende?

Doe de test!

Gevaar

mestkelderWaarom zijn mestgassen zo gevaarlijk?
En om welke gassen gaat het?

Module 3

mixgat_300x180Waar kan het mis gaan? En hoe kun je risico’s tijdens het werk het beste voorkomen?

Module 4

mest overpompen
Welke problemen kom je tegen bij het mixen en overpompen van mest uit de kelder?

Module 5

varkens_jmSchuimvorming in de mest. Waar komt dat door? En hoe ruim je het op?

Module 6

varkenput_jmDe mestkelder in, kan dat eigenlijk wel? Welke maatregelen moet je nemen?