Handleiding

CUMELA Nederland heeft deze interactieve e-learning module mestgassen ontwikkeld om alle leerlingen, werknemers en werkgevers in de agrarische sectoren zo goed mogelijk te informeren over de gevaren van mestgassen.

Helaas blijkt nog te vaak dat men zich niet realiseert hoe gevaarlijk mestgassen eigenlijk zijn en dat moet snel veranderen. Met deze e-learning, die vrij beschikbaar is, krijgt iedereen inzicht in onveilige situaties en wordt veilig gedrag bevorderd. De lesmodule bevat aangrijpende interviews met slachtoffers, nabestaanden van slachtoffers en veiligheidsdeskundigen. De module is door CUMELA Nederland, samen met haar sociale partners, ontwikkeld.

Veiligheid in de cumelasector
CUMELA Nederland heeft veilig werken hoog op de agenda staan. In samenwerking met Stigas, het preventie-instituut binnen de agrarische sector, wordt veel voorlichtings- en informatiemateriaal ontwikkeld. Ervaring leert dat de kennis van risico’s er vaak wel is, echter bij het handelen in noodsituaties wordt teruggevallen op de primaire reactie om direct hulp te bieden, zonder eerst aan de eigen veiligheid te denken. Door veiligheid een prominente plaats te geven binnen de beroepsopleidingen hopen we het gedrag van mensen te beïnvloeden.

Dit e-learning programma kan samen met de Agro Arbo Catalogus in het onderwijs behandeld worden. De module is ook goed bruikbaar bij het onderdeel ‘besloten ruimten’ van Basisveiligheid VCA. Als alle onderwerpen worden doorlopen duurt deze e-learning module circa 120 minuten.

Tips:

  • Open de site met Google chrome.
  • Open op een pc, er start een sirene van de brandweer, rechtsboven kan dit uitgezet worden.
  • Open op een tablet, geluid is alleen hoorbaar door dit rechtsboven aan te zetten.

Advies voor gebruik en opbouw website:

  • Homepage bestaande uit een foto met tekst.
  • Via het oranjeblok “…test jij je kennis” verschijnen 3 oranje blokken en een groot rood blok.
  • De oranje blokken behandelen de onderdelen: Tank, Mixen en Silo.
  • Na ieder onderdeel kom je automatisch bij het algemene onderdeel “Veiligheid” uit.
  • Start met het rode blok “Veiligheid”. Dit is het algemene gedeelte van de website.
  • Start hierna met een van de onderdelen Tank, Mixen en Silo.

>> Download Handleiding als pdf

Deze e-learning werd al meer dan 40.000 keer bekeken, door loonwerkbedrijven, leerlingen, veehouders, personeel van hulpdiensten en overige belangstellenden.

Na het doen van de e-learning nemen mensen meer maatregelen bij het werken met mestgassen.