Veilig mest mixen en pompen

Ken jij de risico's?
Jetty Middelkoop is specialist mestgassen bij de brandweer. Ze ziet regelmatig de gevolgen van mestgassen. Bekijk haar oproep. Beantwoord daarna de vragen.