Veilig mest mixen en pompen

Waar kan het mis gaan?

Test je zelf

Wat zijn gevaarlijke punten rond de mestkelder? En hoe kun je risico’s het beste voorkomen? Bekijk het filmpje en beantwoord daarna de vragen.