Veilig mest mixen en pompen

Waarom zijn mestgassen zo gevaarlijk?
Waarom is het werken met mest zo gevaarlijk? En om welke gassen gaat het? Mestgassenexpert Jetty Middelkoop legt het uit. Beantwoord daarna de vragen.