Veilig mest mixen en pompen

Schuimvorming in de mest

Schuimvorming in de mest. Waar komt dat door en hoe ruim je het op? Bekijk het filmpje en beantwoord daarna de vraag.