Veilig mest mixen en pompen

Problemen bij het mixen

Test je zelf

Welke problemen kom je tegen bij het mixen en overpompen van mest uit de kelder? Bekijk het filmpje en beantwoord daarna de vragen.