Veilig mest mixen en pompen

Hoe betreed je een mestkelder?

Test je zelf

De mestkelder in, kan dat eigenlijk wel? Welke maatregelen moet je nemen? Bekijk het filmpje en beantwoord daarna de vragen.