Veilig mest mixen en pompen

Hoe betreed je een mestkelder?
De mestkelder in, kan dat eigenlijk wel? Welke maatregelen moet je nemen? Bekijk het filmpje en beantwoord daarna de vragen.